Бас сүйектің жеке, жастық және жыныстық ерекшеліктері

  Бассүйек адам қаңқасындағы күрделі құрылысымен ерекше- ленеді. Жалпыбассүйекекібөліктентұрады. Олар ми сауытыжәне бет сүйектері. Ми сауытыныңқұрамынашүйде, самай, маңдай, төбежәне сына сүйектеркіреді. Бет сүйектерінжоғарғыжәнетөменгіжақсүйек, бет, мұрын, бет, таңдай, мұрын, көзжасысүйектеріқұрайды. Бұлсүйектердібірбіріменбайланыстыратынжіктер, еңбектерболыптабылады. Еңбектержаңатуғаннәрестелердеболады. Ал 2-3 жастаеңбектержоғалып, жіктерпайдаболады. Есейгендежіктержоғалып, сүйектербітісіпкетеді.   Бас қаңқасының жеке, жастық және жыныстық ерекшеліктері Бас қаңқасы Бас сүйек, cranium,тек бір бөлігімен ғана тірек қимыл […]

Яндекс.Метрика